Aan deze website wordt voortdurend gewerkt.

Laatste update: 20 juni 2011 

Welkom op de website van de

BUCKFAST TEELTGROEP FIVELDAL

Als oudste Buckfast Teeltgroep in Nederland zijn we gesitueerd in de provincie Groningen (gemeente Slochteren).

De naam van de Buckfast Teeltgroep Fiveldal is ontleend aan de rivier de Fivel, die zijn water kreeg vanuit de moerasgebieden rond Kolham en Slochteren en vervolgens via Woltersum, Wittewierum en Ten Post in noordoostelijke richting meanderde en uiteindelijk via in een estuarium in de Waddenzee uitmondde. Op de oevers van deze voormalige rivier (waarvan nog kleine restanten zijn over gebleven) zijn vele wierden te vinden, die vaak uitgroeiden tot de huidige dorpen.

De Buckfast Teeltgroep Fiveldal houdt zich o.a. bezig met het telen en laten bevruchten van bijenkoninginnen van het Buckfast-ras, die vervolgens aan het hoofd van een bijenvolk komen te staan. Dit telen heeft op hoog niveau plaats, waarbij slechts het beste (genetische) bijenmateriaal wordt gebruikt om er nieuwe koninginnen uit te telen. Nadat de koninginnen zijn geboren mogen ze vrij paren of ze gaan naar een raszuiver bevruchtingsstation waar slechts de gewenste (in genetisch opzicht) darrenvolken staan opgesteld. Op deze wijze worden raszuiverheid en gewenste eigenschappen gewaarborgd.

Hieronder de kronkelende loop van het restant van de Fivel tussen Ten Post (linksonder) en Winneweer (rechtsboven).