Uit: Bees for Development, Nr. 74, Maart 2005

 

Red de Europese inheemse bijen

 

Eén van de laatste resterende Europese populaties van de honingbij Apis mellifera mellifera wordt bedreigd. Dit zijn de donkere bijen op Læsø, een geïsoleerd Deens eiland dat ten westen van Zweden in het Kattegat ligt. In 1992 ondertekende Denemarken de Rio Conventie voor Biologische Diversiteit en werd de wet aangenomen die het eiland Læsø tot een beschermd gebied verklaarde waar alleen inkeren met de donkere bij wordt toegestaan. Nadat dit gebeurd was claimden imkers die andere bijen hielden compensatie, hoewel ze deze claim later lieten vallen. Ze brachten hun zaak ook voor het Europese Hof in Luxemburg, maar hadden geen succes.

 

Het Hof stelde dat de beschermingsmaatregel voor de donkere Læsø-bij een vereiste was van de Deense regering en dat er geen ander bijenras toegestaan was op het eiland. Tegenwoordig zijn er zo’n 30 imkers die de donkere bij gebruiken en maar een paar die doorgaan met het aanvechten van de maatregel, illegaal andere bijen gebruiken en zelfs bijen importeren. Dit heeft geleid tot de recente introductie van Varroa’s en tracheemijten.

 

Ironisch genoeg was het juist in afgelopen september dat SICCAM (de Internationale Organisatie ter bescherming van de Noordelijke Europese Zwarte Bij) haar tweejaarlijkse conferentie hield op Læsø om de aandacht te richten op deze speciale bijenpopulatie. SICCAM nam een resolutie aan die opriep om deze unieke populatie bijen de bescherming te geven die ze nodig had.

 

Op dit moment echter heeft de Deense Minister van Landbouw besloten dat het in het belang van de menselijke vrijheid is voor de paar klagende imkers die het aanvroegen, toe te staan dat er andere rassen mogen zijn op het eiland en dat slechts een klein deel van het eiland een beschermd gebied zal zijn voor de Zwarte Bij. Het eiland Læsø is slechts 25 km lang en daarom, zoals elke imker zal begrijpen, is het niet mogelijk de bijenpopulaties gescheiden te houden.

 

De Deense Imker Organisatie heeft hard gevochten om de zwarte bijen te beschermen, waarbij haar subsidie van regeringszijde zelfs op het spel staat. De meerderheid van de Deense imkers wil dat de Zwarte Bijen op Læsø beschermd is. Het is een kostbare bron, niet alleen voor Denemarken, maar voor de hele wereld.

 

We vragen de lezers van dit blad om steun in de campagne door de Deense Minister van Landbouw en Voedsel te schrijven of mailen.

 

Het adres is:

Minister for Food, Agriculture and Fisheries, Mr Hans Christian Schmidt,

Holbergssgade 2,

DK 1057 Copenhagen, Denmark

or e-mail fvm@fvm.dk