Pedigrees

De Buckfast Teeltgroep jaren Fiveldal (de oudste Buckfast Teeltgroep) startte in 1985. Vanaf 1993 hebben we pedigrees bijgehouden. In het begin werd niet altijd een bepaalde lijn gecontinueerd, maar de laatste jaren is dat wel het geval.