Pedigree 1999


LÆSØ

FI9859 =               FI9631xMK9522: FI9411xRJ94(ins.): FI9401xHD217(ins.):

                              UG9204 xKB245: UG9201­xUG8856: .91-L1x91-L1(ins.):

                              BJ9012xUG8856: raszuivere Læsø (DNA-test)

UG96-455 =         UG9440xUG9409: UG9204xTF9215(ins.): UG9201­xU­G8856:

                              91-L1x91-L1(ins.): BJ9012xUG88­56: ras­zuive­re Læsø (­DNA-test


LIGUSTICA

Ligustica 28 = Kangaroo Island, Australië; import 1998 (zie elders in dit teeltverslag).

Kunstmatige inseminatie (KI) - 1999. Nateelt van meerdere lijnen.

Darren van dochters van:

FI9562 =               FI9543xHR178: UG9404xHR178: SK9303xUG9­041: ­

                              SK90­05­xUG9032: RE8708xHN­8701: (B193xUG7­935-1984

                              Aspö)xTF8­301: B193x­UG79­35: .82-B135xB132: etc. Br. ADAM.

FI9631 =               FI9411xRJ94(ins.): FI9401xHD217(ins.): UG9204xKB245:

                              UG9201­xUG8856: .91-L1x91-L1: BJ9012xUG8856: raszuivere Læsø

                              (DNA-test)

FI9859 =               FI9631xMK9522: FI9411xRJ94(ins.): FI9401xHD217(ins.):

                              UG9204xKB245:UG9201­xUG8856: .91-L1x91-L1: ­­­BJ­9012xUG8856:

                               raszuivere Læsø (DNA-test)

B129(TR) =           .96-B34(TR)xB169(TR): .94-S130(TR)xA224(PJ):

                               .94-S247(TR) x­B51­(TR) (Marken): .92-S14(TR)xB58(WP):

                               .91-157(..)xB342(ins.): .90­ -SO86 xBO269(ins.):

                               .87-S86xB121: .86-S6xB182: .85-Erfoud (Atlas)­xB193: .85-Import

                               eitjes etc. Br. ADAM

B14(GB) =            .95-B30(AM)xB298(GC): .94-B178(HR)xB137(TR):

                              .93-B153 (HR) xB174(HR): .90-B183(HR)xB129(HR):

                              .88-181(HR)xB137(HR): .85-B107(HR)x­B35 (DL):

                              .83-B119(HR) xW.USA: ­­­­­­­.81-B391x$427: .80-B391 xB129:

                              etc. Br. ADAM

RJ96 =                   RJ-93xUG9041(ins.): RJLxBP-391: .92-HDLxHDL:

                              .90-HDLxHD-391: .89-LxHD154 etc. Br. ADAM    

xFI9562:                UG96-455, Ligustica 28 (Kangaroo Island, Australië, import 1998)

xFI9631:                UG96-455

xB129(TR):           UG96-455

xB14(GB):             UG96-455

xRJ96:                   UG96-455


EILANDBEVRUCHTING 1999 (AMELAND):

Darren van dochters van:   

B175(TR) =          .95-B30(AM)xB236(GB): .94-B178(HR)xB137(TR):

                              .93-B153 (HR) xB174(HR): .90-B183(HR)xB129(HR):

                              .88--181(HR)xB137(HR): .85-B107(HR)x­B35 (DL):

                              .83-B119(HR) xW.USA: ­­­­­­­.81-B391x$427: .80-B391 xB129:

                              etc. Br. ADAM

xB175(TR):         FI9859, AM9722, B75(TR)


Teeltbeoordeling:

FI9859                  1998      -              5             4             -              -

                              1999      5             5             4             5             5

FI9631                  1996      -              5             4             -              -

                              1997      5             4             4             5             5

                              1998      5             4             4             5             5

                              1999      5             4             4             -              -

UG96-455             1996      -              5             5             -              -

                              1997      5             5             5             5             5

                              1998      5             5             5             5             5

                              1999      5             5             5             5             5