Pedigree 2000


N.B.        Met ingang van het Teeltjaar 2000 hebben we besloten de afkorting van de Teeltgroep Fiveldal (FI) te veranderen in FD. De reden hiervan was de mogelijke verwarring die zou kunnen ontstaan van FI met F1.


LÆSØ

FD9964 =             UG96-455xFD9562: UG9440xUG9409: UG9204xTF9215(ins.):

                              UG9201xUG8856: 91-L1x91-L1(ins.): BJ9012xUG8856: raszuivere

                              Læsø (DNA-test)

 

FD9968 =             UG96-455xRJ96: UG9440xUG9409: UG9204xTF9215(ins.):

                              UG9201xUG8856: 91-L1x91-L1(ins.): BJ9012xUG8856: raszuivere

                              Læsø (DNA-test)

 

FD9989 =             UG96-455xB14(GB): UG9440xUG9409: UG9204xTF9215(ins.): 

                              UG9201xUG8856: 91-L1x91-L1(ins.): BJ9012xUG8856: raszuivere

                              Læsø (DNA-test)

 

FD9993 =             UG96-455xB14(GB): UG9440xUG9409: UG9204xTF9215(ins.):

                              UG9201xUG8856: 91-L1x91-L1(ins.): BJ9012xUG8856: raszuivere

                              Læsø (DNA-test)

 

GB2065 t-m GB2069 =     B10(FM)xB134(GB): .99-B5(FM)xB184(PJ):

                                          .96-B4(FM)xB169(TR): .95-B2(FM)xB236(GB):

                                          .94-B243(MS)xB224(PJ): .92-B186(MS)xBO269(MS):

                                          .91-B217(BA) xB424(GC)(ins.): .88-B123(BA)xB137(BA):

                                         etc. Br. ADAM


ANATOLICA

B2063(GB) =       A201(GB)xB134(GB): .99-A3BayxMA421(PN): pure Anatolian

                              (Bayburth) (MA= Macedonia)


AM9942 =           ­.99-AM9722xTR175: .96-AM32xTR211: .94-B122(TR)xB137(TR):

                              .93-a69(TR)xB67TR: .92-A65(TR)xB58(WP):

                              .90-A151(TR)xBO288(TR): .89-AO62xBO214: .88-Si62xB137:

                              .87-A72(ins.)xSinop: etc. Br. ADAM

 

AM9944 =           ­.99-AM9722xTR175: .96-AM32xTR211: .94-B122(TR)xB137(TR):

                              .93-A69(TR)xB67TR: .92-A65(TR)xB58(WP):

                              .90-A151(TR)xBO288(TR): .89-AO62xBO214: .88-Si62xB137:

                              .87-A72(ins.)xSinop: etc. Br. ADAM

 

Teeltbeoordeling:

FD9964                 1999      5             5             4             -              4

                              2000      5             5             4             5             5

FD9968                 1999      5             5             5             -              4

                              2000      5             5             5             4             4

FD9989                 1999      5             5             5             -              5

                              2000      5             5             4             4             5

FD9993                 1999      5             4             4             -              4

                              2000      5             4             4             4             5

 

Raszuivere bevruchting (kunstmatige inseminatie) met darren van dochters van:

B152(KD) =         .97-B052(KD)xB342(WP); .95-B27(KD)xB133(HK):

                              .92-B134(KD)xA224(PJ): etc.

 

FD9631 =             FD9411xRJ94(ins.): FD9401xHD217(ins.): UG9204 xKB245:

                              UG9201x UG 8856: .91-L1x91-L1(ins.): BJ9012xUG8856: raszuivere

                              Læsø (DNA-test)

 

AM9722  =          .96-AM32xTR211: .94-B122(TR)xB137(TR): .93-A69(TR)xB67TR:

                              .92-A65(TR)xB58(WP): .90-A151(TR)xBO288(TR):

                              .89-AO62xBO214:

                              .88-Si62xB137: .87-A72(ins.)xSinop: etc. Br. ADAM

UG96-455 =          UG9440xUG9409: UG9204xTF9215(ins.): UG9201xUG8856:

                              91-L1x91-L1(ins.): BJ9012xUG8856: raszuivere Læsø (DNA-test)

 

Raszuivere bevruchting (bevruchtingsstation)

met darren van dochters van:

B134(GB) =          .97-B229(GB)xB175: .96-B118(MS)xB169(TR):

                              .94-B236(GB)xA224(PJ): .91-B349(GB)xB150-1(FF)(ins.):

                              .91-TR88xB217:  .88-B0214(MS)xGC298(ins.):

                              .87-B214xB121: .84-B182xT301: etc. Br. ADAM

 

x B152(KD):        FD9964, FD9968

x FD9631:            FD9964

x AM9722:          FD9968

x B134(GB):         FD9968, FD9993, B10(FM), GB2063(=Iran)

x UG96-455:         FD9993