Pedigree 2007

Via het webadres http://perso.fundp.ac.be/%7Ejvandyck/homage/elver/archiv.html kunt U de stamboekgegevens vinden van een heleboel Europese telers en ook die van ons. De website geeft echter niet de eigenschappen, bijzonderheden of achtergronden van de teeltmoeren weer. Wij vinden dat wel belangrijk. Daarom volgt hier een opsomming.

We willen U graag onze stamboekgegevens voorstellen.


Ligustica teeltmoer no.:

L26(HJG) =    .06-L41(HJG) ins L44(JBB): .04-L02(HJG) ins L01(HJG):

(import Neuseeland)

 

Buckfast teeltmoer No.: 

B80(CS)  =   itq.04-NO61TR lthl B19(CS): imq.01NO638(PN)hbpn

                      NO6238b(PN): .00-NO6238b(PN) hbpn A39(PN) etc.


FIV06740 =  FIV0330 aml CS0225: FIV0111 aml UG99570:
B2026(CS) ins FIV9993: .00-I7(CS) lthl B134(GB): etc. 
 
Cecropia teeltmoer No.: 

C0409(HR) = C0202(HR) pmshr C??(HR):

pure Cecropia (import North-Macedonia by Hans Røy in 2002 / C2 (= earlier importation in the year ???)

pmshr = private mating station Hans Roy (number of drone colonies is

unknown)

 
Ligurische teeltmoer No.: 

FIV05744  =          .03-Li55(AM) aml B391(NE): .03-Li173(AM) aml UG995:

.02-Li31(AM) aml A85(AM): .01iegLiSA10(AM)ins LiSA10(AM) :

.98-Kangaroo 98R x Kangaroo (98-imported queens from Ligurian-resort (Kangaroo Island, Australia)

 

Onze raszuivere teeltkoninginnen werden in 2007 aangepaard op het eiland Ameland. Daar stonden 16 volken opgesteld, waarvan de koninginnen alle dochters waren van dezelfde moeder.

Op het eiland stonden dit in twee verschillende perioden twee verschillende darrenlijnen opgesteld. Achtereenvolgens :


Eerste periode:

CS0225    =            .02-itq B126(PJ) lthl B238(PJ): .00 - B134(PJ) ins B106(PJ):

.98-B188(PJ) ins B123(PJ).96 – B172(PJ) ins B161(PJ):

 .93-B252(PJ) ins A224(PJ).91-B314(PJ) ins B62(PJ):

 .90-B238(PJ) ins BO214(PJ): .88-B108(PJ) ins B233(PJ):

 .87-B162(PJ) ins B-387 : .86-BA138(PJ) ins B147(PJ):

 .84-itq T-321 ins B38(PJ): .81-T-A shr B-265: imq .80-AthosSt80R

 x AthosStM  (pure Athos, Stavronikita)

 

Tweede periode:

AM05244 =             Li0355x NO61(TR): Li02173xUG99570:  Li0131xAM9985: LSA10(PD)xLSA10(PD): 98-geïmporteerde koninginnen van het natuurreservaat Kangaroo-eiland (Australië met de Ligurische bijen)

 

Aangepaard werden jonge koninginnen, dochters van de volgende koninginnen:

1e periode:      x CS0225       :           FIV05744

2e periode:     x AM05244    :          C0409(HR), L26(HJG), FIV05744

 

Een snelle vergelijking met de vorige stamboeklijst (die van 2006) laat zien dat er nogal wat veranderd is: de oude teeltmoer FIV0330 is er helaas niet meer, maar wel een veelbelovende dochter FIV06740. Rustig materiaal, dat mooie volken opbouwt en een goede honingoogst oplevert. De beide koninginnen uit Zweden, die qua achtergrond zoveel beloofden (gemiddeld 110 kg., met topvolken tot 180 kg. uit een groep van 500 volken), lieten het compleet afweten. Het ene moertje ging dit voorjaar meteen stil omwisselen en het volk van het andere koninginnetje was niet vooruit te branden. We kregen via dhr. Brauβe uit Blankensee (bij Berlijn) een Ligustica-koninginnetje van Nieuw-Zeelandse afkomst, de L26(HJG). Omdat we dit koninginnetje reeds augustus 2006 in ontvangst namen, zat ze tijdens de koolzaadoogst in 2007 bijna compleet tussen haar eigen bijen: een stormachtige ontwikkeling. Sindsdien hebben we met Gosse van der Velde voortdurend spraakverwarring. Is het nou Ligurica of Ligustica? Er zijn veel dochters nageteeld van deze koningin, zowel standbevrucht als op Ameland aangepaard, zodat een goede selectie mogelijk zal zijn. Later is er nog een andere Ligustica-koningin uit Berlijn gekomen, ook van Nieuw-Zeelandse afkomst, maar dan met een andere stamboom. Dit jaar hopen we nog ander doorgeteeld Ligustica-materiaal van elders te krijgen. We houden U hiervan op de hoogte. Via Dirk Blanken konden we larven bemachtigen van raszuiver Cecropia-materiaal. Dirk had zelf al eerder van deze koningin nageteeld en was er heel enthousiast over. Ook werd opnieuw veel larven afgegeven van FIV05744, de Ligurische lijn van Gosse van der Velde, waarover we nog steeds superenthousiast zijn. Enkele koninginnen/dochters van deze koningin werden de tweede periode op Ameland aangepaard. Het ging min of meer om een terugkruising. We zullen zien, wat de dochters van deze inteelt-koninginnen zullen presteren! Oh ja, de koningin met Cyprische (eiland Cyprus) afkomst was teleurstellend: het ontwikkelde zich niet goed en er konden regelmatig een paar steekjes genoteerd worden, zodat de kap op moest. Daar we voldoende keus hebben uit vers, mooi en rustig materiaal, dat ook pas aan het begin staat van een carrière in de teelt, zoals L26(HJG) en C0409(HR), besloten we om er verder geen tijd en energie in te steken. Beide lijnen zijn vruchtbaar materiaal en de honing wordt meteen goed ver van het broednest opslagen, ook bij massadracht, zodat ook het broednest zich goed kan blijven ontwikkelen. Het ziet er veelbelovend uit!