2009

B80(CS) =      imq.04-NO61(TR) lthl B19(CS): imq.01-NO638(PN) hbpn NO6238b(PN):

00-NO6238b(PN) hbpn A39(PN): etc.

FIV0707 =     FIV0668 aml L244(AM): . 06-L26(HJG) ins L44(JBB): .04-L02(HJG) ins L01(HJG) (import aus Neuseeland)

FIV0709/29 =            FIV0668 aml L244(AM): . 06-L26(HJG) ins L44(JBB): .04-L02(HJG) ins L01(HJG) (koningin FIV0709/29 is een zuster van FIV0707)


FIV0829 =     FIV0574 aml CS0225: .03-Li55(AM) aml B391(NE): .03-Li173(AM) aml UG995: .02-Li31(AM) aml A85(AM): .01iegLiSA10(AM) ins LiSA10(AM): .98-Kangaroo 98R x Kangaroo (98-imported queens from Ligurian-resort (Kangaroo Island, Australia)

 

FIV0854 =     FIV0574 aml CS0225: .03-Li55(AM) aml B391(NE): .03-Li173(AM) aml UG995: .02-Li31(AM) aml A85(AM): .01iegLiSA10(AM) ins LiSA10(AM): .98-Kangaroo 98R x Kangaroo (98-imported queens from Ligurian-resort (Kangaroo Island, Australia). Deze zuster van FIV0829 laat geen verschil in kwaliteit zien. 

Van Jürgen Brauβe de volgende koningin gekregen:

B159(JBB)=   .08- B94 x Poolmix 08(JBB): .07-B209(JBB) ins Bmix07(JBB): .06-B143(JBB) ins Bmix06(JBB): .05-B59(JBB) ins Bmix05(JBB): .03-B42(JBB) ins B15(JBB)


(Poolmix 08(JBB) = homogenized drones sperm from B15(FK) + B17(UKB) + B17(RSC)(2x) + B14(MKB) + B209(JBB)(4x) + B11(GeB) + B10(BB))

Meda-afstamming

I 76(AM) =     imq-I 16(TR) x B128(TR): .05-I 51(TR) bal NO61(TR): 03-I 147(TR) bal B153(TR): .01-I 43(TR) bal B92(TR): .99-I 105(TR) itq ins B129(TR): .97-I 2 lgn B173(TR): .96-I 49(TR) lgn B169(TR): etc.

 

I 24(AM) =     imq-I 16(TR)  x B128(TR):  05-I 51(TR) bal NO61(TR):  03-I 147(TR) bal B153(TR): 01-I 43(TR)            bal B92(TR):  99-I 105(TR) itq ins B129(TR): 97-I 2 lgn B173(TR):        96-I 49(TR)     lgn B169(TR): etc.  

Eilandbevruchting 2009 (Ameland - NL), darren van dochters van:

 

Eerste periode (Meda-afstamming):

 I 16(TR) =     05-I 51(TR) bal NO61(TR): .03-I 147(TR) bal B153(TR): .01-I 43(TR) bal B92(TR):   .99-I 105(TR) itq ins B129(TR): .97-I 2 lgn B173(TR): .96-I 49(TR) lgn B169(TR): etc. Supplied drones by 16 sisters colonies, bred by Breedingstation Ameland

x I 16(TR):     B80(CS), FIV0707, FIV0709/29 (zuster van FIV0707)

Derde periode (Elgon-afstamming):

EL 389(HK) = .05-EL289(LT) baltrum N061(TR): .02-EL  93(IK) hbg EL 134 (IK): Thomas Kober

x EL 389(HK):          I 76(AM), I 24(AM), FIV0707

AM0705 =      FIV0544 x L05244: Li0355 x B391(EN): Li02173 x UG99570:

Li0131 x AM9985: LSA10(PD) x LSA10(PD): 98-imported queen from Liguria-resort (Kangaroo Island, Australia)  

AM0779 =      FIV0544 x L05244: Li0355 x B391(EN): Li02173 x UG99570:

Li0131 x AM9985: LSA10(PD) x LSA10(PD): 98-imported queen from Liguria-resort (Kangaroo Island, Australia)

Artificial insemination. Drones daughters of:


FIV0719 =     C0409(HR)     aml      AM05244:      C0203(HR)   pmshr   HRC02:                      imq .02-Maced02R x            MacedM (pure Cecropia ( Macedonia) import from North- Macedonia by Hans Røy ( Denmark) in 2002 (pmshr = private mating-station Hans Roy (number of drone colonies is unknown).  

x FIV0719:    AM0705, AM0779

HJG  = Hermann-Josef Gerling (Dld)             TR  = Thomas Rueppell (Dld) HK = Hermann Kleinfeldt (Dld) CS    = Christian Salau (Dld)   HR = Hans Roy (Dk)  NE  = Eugen Neuhauser (Oostenrijk)IK     = Thomas Kober (Oostenrijk)            UG = Ulf Gröhn (Zw) EO  = Erik Österlund (Zw) JBB  = Jürgen Brauße (Dld)

Voor wie wat meer over de afstamming van Buckfast-koninginnen in Europa wil weten, kan daarvoor terecht op de website van Jean-Marie van Dijck:

 http://perso.fundp.ac.be/~jvandyck/homage/elver/archiv.html

N.B. op deze website kunt U ook de hierboven vermelde afkortingen in de pedigrees (de namen en adressen van Buckfasttelers, maar ook zaken als o.a. ins, aml,  lthl, itq, ieg) vinden.